Vytisknout tuto stránku

Reference

Reference na představení Divadla VeTři Doktor Prevence a neposedná Míša 
a Preventivní programy pro základní školy

ZŠ při PN Bohnice, Praha 8

Představení se žákům velice líbilo, splnilo svůj účel. Žáci se aktivně zapojili. Informace podané herci byly podnětné a přiměřené.

ing. Petra Lafková a ing. Karel Giampaoli

Preventivní představení Divadla VeTři již tradičně vhodně doplňují preventivní aktivity specifické primární prevence realizovaných nejen na základních a mateřských školách. Předmětem jednotlivých představení jsou aktuální sociálně nežádoucí jevy, které se vyskytují v naší společnosti. Představení jsou namodelována interaktivní formou, kdy diváci jsou vtaženi do děje a dokonce mohou ovlivňovat i jeho průběh. Tato forma sdělení je zejména pro dětského diváka daleko vhodnější než strohá přednáška. Představení Divadla VeTři si našly své místo na poli jménem prevence kriminality a přispívají tak k rozšíření omezené nabídky osvědčených aktivit často podceňované primární prevence sociálně patologických jevů.

ing. Petra Lafková - vedoucí sociálního odboru Ústeckého kraje
ing. Karel Giampaoli - odbor sociálních věcí Ústeckého kraje, člen komise pro prevenci kriminality Města Most

MŠ Marie Pujmanové Most

Krásně promyšlené, děti byly vtaženy do děje, spolupracovaly, poučné. Děkujeme. P.S. Vlasta byl v návlecích úžasný!! :-)

1. ZŠ Most Zajímavé, poutavé představení. Vyjadřování přiměřené věku dětí. Hravá, srozumitelná forma. 1*
MŠ ul. Fibicha Most

Děkujeme za krásné představení.

15. ZŠ Most

Děkujeme za skvěle zvládnutou skupinu 50 dětí a ukázku prevence. Děti byly vtaženy do děje, zapojovaly se a určitě dnešní poznatky využijí i v praxi (prevence není nikdy dost :-) ). Těšíme se na příště.

ZŠ a SŠ ul. Palacha, Most

Žáci naší školy nebyli předem informováni o tématu představení. Z ukázky však bezpečně poznali jaké rizikové chování v ukázce bude řešeno - to oceňujeme. Dále si ceníme, že představitelé dobře reagovali na složení - typ žáků.

 

Reference na Preventivní pořady pro seniory

Helena Houšková, Městská správa sociálních služeb v Mostě

Píši za seniory Domova pro seniory Jiřího Wolkera, kteří byli velmi spokojeni s prezentací Vlastíka Vébra a Míši Doležalové s tematem prevence kriminality. Celé vystoupení bylo pojato humornou, ale přesto naučnou formou. Senioři se zároveň pobavili, ale i poučili. Ukázky byly naprosto názorné a současné.

Zrovna tak působilo vystoupení těchto protagonistů na obdobném programu, ale ve vánočním duchu v Klubu seniorů číslo 8 v bloku 525. Také byli všichni moc spokojeni s prezentací daného tematu. Navíc zde přispěla k úspěchu i slečna zpěvačka a její doprovod. Budeme se těšit na další spolupráci a přejeme aktérům hodně tak zajímavých a poučných vystoupení jako u nás. Děkujeme.