• Prevence tak trochu jinak...

  Slovo prevence může široké veřejnosti znít jako poučování. Prevence může být ale i zábavná. A právě o prevenci zábavnou formou se snaží projekt „Prevence tak trochu jinak“ Divadla VeTři. Projekt je určený jak dětem v mateřských školách, tak i žákům základních škol a seniorům. Jednotlivým věkovým kategoriím je pořad vždy přizpůsobený a jednotlivá témata preventivních pořadů lze mezi sebou variabilně kombinovat dle potřeby. Divadlo VeTři při tvorbě scénáře úzce spolupracuje s preventisty Policie ČR a městských policií. Samotný pořad není postaven jako klasická přednáška, ale diváci jsou aktivně zapojeni do samotného děje pořadu a spolupodílejí se tak na průběhu představení.

 • Pořady pro děti

  V nabídce Divadla VeTři pro (nejen) dětské diváky naleznete pořady pro všechny příležitosti. Všechny pořady pro děti jsou variabilní a lze je objednat jak samostatně, tak i jako součást například městských, či obecních slavností, zahájení, nebo zakončení školního roku, dětské karnevaly, mikulášské nadílky, oslavy dne dětí a podobně. Všechny pořady z kategorie "Pořady pro děti" lze samozřejmě kombinovat s dalšími pořady a umělci z naší nabídky..

 • Pohádky Divadla veTři

  Široká nabídka pohádek pro nejrůznější příležitosti - to jsou pohádky Divadla Vetři. Naleznete u nás pohádky pro nejrůznější příležitosti. Pohádky lze samozřejmě kombinovat i s dalšími pořady z naší nabídky, případně s dalšími umělci na vaší akci.

 • Moderování vašich akcí

  Divadlo VeTři zajišťuje profesionální moderování společenských, sportovních i maturitních plesů, firemních večírků, módních přehlídek, propagačních akcí, celodenních městských či obecních slavností. Zajišťujeme také moderování veškerých akcí pro děti. Chystáte akci zaměřenou na určité téma? I v tomto ohledu se Vám naše moderátorská dvojice tématicky ráda přizpůsobí.

 • Pořady pro dospělé

  Divadelní, zábavné i preventivní pořady pro starší a dříve narozené - to vše naleznete v nabídce "Pořadů pro dospělé". I tyto pořady jsou variabilní a lze je kombinovat s dalšími pořady Divadla Vetři, nebo zařadit do programu na vaší akci.

Divadlo VeTři

Svět zábavy i poučení

Preventivní pořady Divadla VeTři

Preventivní pořady Divadla VeTři

Divadlo VeTři - Preventivní pořady - Ocenění - grafika

Na podzim roku 2018 zasedala výběrová komise Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. a Asociace regionálních značek, která vyhodnotila Preventivní pořady Divadla VeTři „Prevence tak trochu jinak“ jako originální a přínosný zážitek pro malé i velké publikum s působností po celé České Republice.

Divadlo VeTři - Doktor Prevence a neposedná Míša - grafika

Preventivní pořad určený dětem předškolního věku, pořad, ve kterém se i ty nejmenší děti zábavnou a nenásilnou interaktivní formou dozvídají, jak předcházet úrazům, nástrahám každodenního života, učí se základům silničního provozu, slušnému chování, udržování pořádku ve svém okolí a úctě ke zvířatům.

Divadlo VeTři - Preventivní pořady pro základní školy - grafika

Mysleli jste si, že prevence proti patologickým jevům musí nutně znamenat jen suché „poučování“ dětí?

V našich interaktivních pořadech Vás rádi přesvědčíme o opaku.

Zábavnou formou divadelních scének se zaměřujeme na problematiku současné doby.

Divadlo VeTři - Preventivní pořady pro seniory - grafika

Podobně, jako preventivní pořady pro naše nejmenší diváky je víceméně zaměřen i preventivní pořad pro dospělé a seniory.

Jedná se o zábavný pořad pro dospělé a především pro diváky „dříve narozené“. Program je zpracovný formou scének, ve kterém se zaměřujeme na nástrahy všedního života, které číhají všude kolem nás.

Divadlo VeTři - Preventivní pořady - Historie - grafika

Divadlo VeTři a „Preventivní pořady“ – to je spojení, které už od počátku roku 2007 patří nerozlučně k sobě. Koncept preventivních pořadů vznikl právě roce 2007, kdy Divadlo VeTři oslovila MUS a.s. (Czech Coal a.s.) a Městská policie Most s poptávkou preventivních scének v rámci velmi oblíbených pořadů „Zábavné odpoledne s Barborkou a Prokůpkem“, které uváděl Vlasta Vébr. Na podkladě těchto scének následně vznikl ucelený blok pořadů zabývajících se prevencí pro děti.

Reference na představení Divadla VeTři Doktor Prevence a neposedná Míša 
a Preventivní programy pro základní školy

ZŠ při PN Bohnice, Praha 8

Představení se žákům velice líbilo, splnilo svůj účel. Žáci se aktivně zapojili. Informace podané herci byly podnětné a přiměřené.

ing. Petra Lafková a ing. Karel Giampaoli

Preventivní představení Divadla VeTři již tradičně vhodně doplňují preventivní aktivity specifické primární prevence realizovaných nejen na základních a mateřských školách. Předmětem jednotlivých představení jsou aktuální sociálně nežádoucí jevy, které se vyskytují v naší společnosti. Představení jsou namodelována interaktivní formou, kdy diváci jsou vtaženi do děje a dokonce mohou ovlivňovat i jeho průběh. Tato forma sdělení je zejména pro dětského diváka daleko vhodnější než strohá přednáška. Představení Divadla VeTři si našly své místo na poli jménem prevence kriminality a přispívají tak k rozšíření omezené nabídky osvědčených aktivit často podceňované primární prevence sociálně patologických jevů.

ing. Petra Lafková - vedoucí sociálního odboru Ústeckého kraje
ing. Karel Giampaoli - odbor sociálních věcí Ústeckého kraje, člen komise pro prevenci kriminality Města Most

MŠ Marie Pujmanové Most

Krásně promyšlené, děti byly vtaženy do děje, spolupracovaly, poučné. Děkujeme. P.S. Vlasta byl v návlecích úžasný!! :-)

1. ZŠ Most Zajímavé, poutavé představení. Vyjadřování přiměřené věku dětí. Hravá, srozumitelná forma. 1*
MŠ ul. Fibicha Most

Děkujeme za krásné představení.

15. ZŠ Most

Děkujeme za skvěle zvládnutou skupinu 50 dětí a ukázku prevence. Děti byly vtaženy do děje, zapojovaly se a určitě dnešní poznatky využijí i v praxi (prevence není nikdy dost :-) ). Těšíme se na příště.

ZŠ a SŠ ul. Palacha, Most

Žáci naší školy nebyli předem informováni o tématu představení. Z ukázky však bezpečně poznali jaké rizikové chování v ukázce bude řešeno - to oceňujeme. Dále si ceníme, že představitelé dobře reagovali na složení - typ žáků.

 

Reference na Preventivní pořady pro seniory

Helena Houšková, Městská správa sociálních služeb v Mostě

Píši za seniory Domova pro seniory Jiřího Wolkera, kteří byli velmi spokojeni s prezentací Vlastíka Vébra a Míši Doležalové s tematem prevence kriminality. Celé vystoupení bylo pojato humornou, ale přesto naučnou formou. Senioři se zároveň pobavili, ale i poučili. Ukázky byly naprosto názorné a současné.

Zrovna tak působilo vystoupení těchto protagonistů na obdobném programu, ale ve vánočním duchu v Klubu seniorů číslo 8 v bloku 525. Také byli všichni moc spokojeni s prezentací daného tematu. Navíc zde přispěla k úspěchu i slečna zpěvačka a její doprovod. Budeme se těšit na další spolupráci a přejeme aktérům hodně tak zajímavých a poučných vystoupení jako u nás. Děkujeme.